dinsdag 28 oktober 2008

Elektriciteit

De elektrische installatie lijkt steeds meer op een kermisattractie. De voorbereiding voor de Qbus-installatie vraagt heel wat metertjes koperdraad.

zondag 19 oktober 2008

Open Klimaathuizen 2008

Dat er veel interesse is in lage energiewoningen en passiefhuizen wordt opnieuw bewezen. Onze bezoekmomenten werden snel volgeboekt.
Aan alle deelnemers: dank u wel voor uw bezoek en interesse. Tot volgend jaar!
Gert, Charlotte en Amberlien.
donderdag 16 oktober 2008

Vloerisolatie

Na de wanden en het dak komt nu ook de vloer aan de beurt. De vloer wordt geïsoleerd met 30 cm EPS. Stilaan krijgen we een realistisch beeld van het woonvolume. Pas vandaag staan we binnen opnieuw op niveau van het maaiveld.


donderdag 9 oktober 2008

Bodemwarmtewisselaar

Als alternatief voor de klassieke lucht-aardewarmtewisselaar (lange buis waardoor de lucht onder de grond wordt aangezogen) kozen we voor een bodemwarmtewisselaar. Aangezogen lucht passeert een warmtewisselaar die wordt gekoppeld aan een lange buis. Deze buis van 100 meter wordt gevuld met water en bevindt zich 2 meter diep onder de grond. De aarde heeft op die diepte een vrij constante temperatuur van ongeveer 12 °C en zorgt in de zomer voor koeling van de aangezogen lucht en in de winter voor een voorverwarming.
Voor de techniekers onder de lezers: voor de BWW kan voor de voorverwarming volgende formule als norm worden gebruikt. 2m3 lucht/lm buis. Er dient wel nagegaan te worden of de circulatiepomp voldoende vermogen heeft om het volume rond te pompen. Een oplossing kan zijn om het circuit dubbel te leggen (2 X 50m) en te werken met een collector. Wij hebben gekozen om de diameter van de 100lm buis te vergroten (40mm) en water als medium te gebruiken (geen glycol). Dit heeft het voordeel dat we gebruik kunnen maken van de heel zuinige circulatiepomp (Alpha II Grundfoss). In werking verbruikt onze BWW 7 Watt.woensdag 8 oktober 2008

Installatie douchewarmtewisselaar

Het energieverbruik voor het verwarmen van sanitair warm water voor de douche kan verregaand worden beperkt. Samen met alle andere afvoerleidingen installeren we momenteel een douchewarmtewisselaar (DWTW).
Op die manier kan de energie die nodig is voor het verwarmen van het water via een speciale afvoerleiding tot 65% worden gerecupereerd.