woensdag 30 november 2011

Inspiratieboek voor energieneutraal bouwen

Hoe werkt dat, een energieneutrale woning? Wat levert het op? Wat kost het? Wat zijn de keuzes? Hoe ziet het eruit en wat voor soort mensen wonen daar?
In opdracht van SEV Energiesprong hebben Except en TNO een inspiratieboek gemaakt om geïnteresseerde huiseigenaren en bouwprofessionals in te weiden in energieneutraal bouwen en renoveren. Een boek vol voorbeelden, interviews, inspiratie, tips en handreikingen.

zaterdag 5 november 2011

De zwevende trap eindelijk afgewerkt

Met de professionele hulp van Bracke - Interieur BVBA werd onze zwevende trap eindelijk afgewerkt. De stalen U-profielen werden omkaderd met eikenhouten traptreden. Peter en zijn team gaven een nieuw uitzicht aan onze leefruimte.zondag 23 oktober 2011

Ecobouwers Opendeur 2011


Op 11 november geven we naar jaarlijkse gewoonte, in het kader van de BBL-campagne Ecobouwers Opendeur, een sessie over onze bouw- en woonervaringen. Na inschrijving zijn 25 bezoekers hartelijk welkom in onze nulenergie-woning in Laarne. Je komt uit eerste hand te weten hoe het bouwproces verliep, en welke de belangrijke aandachtspunten zijn bij het bouwen van een energievriendelijk huis.

zaterdag 15 oktober 2011

Reiniging van de kruisstroom warmtewisselaar

Vandaag wisselen we de zomer-bypass voor de warmtewisselaar. In de warme periode van het jaar is de warmte terugwinning op de afgevoerde vervuilde lucht niet nodig en wordt een zomer-bypass gebruikt. Tijdens de wintermaanden wordt de warmte van de afgevoerde vervuilde lucht gerecupereerd door middel van een kruisstroom warmtewisselaar.


Omdat we al weer de derde winter induiken, vinden we het echt wel belangrijk om deze warmtewisselaar eens grondig te reinigen. Op de blog van Ecobouwers raadt Hans Delanoy hiervoor een sopje van warm water met soda aan. Drie grondige spoelbeurten zorgen ervoor dat stof, vliegen en muggen, die ondanks de filters toch op de één of andere manier tussen de lamellen zijn geraakt, worden verwijderd. Tot slot blazen we de warmtewisselaar voorzichtig droog met perslucht.

zaterdag 1 oktober 2011

Geluidsdemping: een must!

Volgens de ontwerper van het ventilatiesysteem waren geluidsdempers niet noodzakelijk. Het door de PHPP gewenste debiet veroorzaakte, naar onze norm, op de "normale" stand (stand 2) te veel geluidshinder, voornamelijk aan de pulsiezijde in de slaapkamer van dochter Amberlien en in de TV-hoek. De extractiepunten veroorzaakte de meeste hinder in de keuken, badkamer en toilet. Na 2 jaar experimenteren met het aan- en afvoerdebiet vonden we het toch wel tijd om structurele maatregelen te treffen.

Er werden 2 geluidsdempers aangekocht van 90 cm lang. Volgens de technische gegevens zouden verschillende frequenties aanzienlijk worden gedempt.

Demper op een deel van de pulsie (slaapkamer Amberlien en zithoek)

Demper op extractie
Het eindresultaat is spectaculair. Het geluid van de ventilatie daalde tot een aanvaardbaar niveau. Het geluid is nog steeds hoorbaar maar niet meer storend.

Conclusie
Geluidsdempers zijn een cruciaal onderdeel van een degelijk ventilatiesysteem. Zowel op de pulsie als op de extractie dient een demper voorzien te worden.

maandag 12 september 2011

Filters op de ventilatie, een noodzaak!

De recente berichtgevingen rond problemen met ventilatiesystemen motiveerde ons om wat onderzoek te verrichten. Slecht opgebouwde systemen  in Nederland en foutief gebruik liggen aan de basis van deze onrustmakende berichten. Toch vinden we het belangrijk om na te gaan welke maatregelen we moeten treffen om ons ventilatiesysteem goed te onderhouden.

(Dit thema kwam uitgebreid aan bod tijdens het bewonerspanel tijdens de Passiefhuis-beurs in Tour & Taxis dit weekend. Ik beloofde een aantal mensen wat foto's te posten)Maatregel 1: ons ventilatiesysteem draait 24/24
Om het verversen van de lucht permanent op het juiste niveau te houden, wordt het ventilatiesysteem nooit uitgeschakeld of verlaagd in debiet.

Maatregel 2: filters
Om het buizensysteem en de warmtewisselaars netjes te houden, werden verschillende filters voorzien op het systeem. Deze filters worden op geregelde tijdstippen nagekeken en vervangen. Een voorfilter op de inlaat van het ventilatiesysteem moet ervoor zorgen dat de warmtewisselaar van de bodemwarmtewisselaar netjes blijft. Alvorens verse lucht door de kruisstroomwarmtewisselaar wordt gestuurd wordt die lucht gefilterd door een F7 pollenfilter. De vervuilde afgevoerde lucht wordt alvorens die door de kruisstroomwarmtewisselaar gaat, gefilterd door een G3 filter.

Inlaat verse lucht


Uitlaat vervuilde lucht

Puntfilter G4 aan de inlaat van de verse lucht

Flexibele toevoer van verse lucht tussen BWW en Genvex

Filters F7 op toevoer en G3 op afvoer


Maatregel 3: geluidsdemping
Bij ontwerp van ons ventilatiesysteem werd ons verteld dat geluidsdempers niet noodzakelijk zouden zijn. Toch vinden we dat de ventilatie in bepaalde ruimtes te veel lawaaihinder veroorzaakt op de "normale" stand. Om die reden bestelden we extra geluidsdempers en zullen wij zowel op de pulsie als op de extractie een demper van 90 cm lang voorzien. Geen evidente zaak als dit nadien moet worden toegevoegd aan het buizensysteem. In een volgende post zullen we de resultaten hierover posten.


Maatregel 4: Onderhoud
In een vorige post berichtte ik over de zoektocht naar een gespecialiseerde firma voor het onderhoud van ons ventilatiesysteem. De offertes schommelen tussen de 200 à 800 !!! EUR.  Ons systeem is 2 jaar oud. Op aanraden van één van de firma's lieten we een smartphone met camera in een aantal pulsiekanalen zakken om zo de vervuilingsgraad te evalueren. Naast een heel fijn laagje stof zijn de buizen nog niet vuil.  Passiefhuisplatform adviseert om het ventilatiesysteem grondig te laten reinigen na 5 à 10 jaar. Ook de nieuwe regelgeving spreekt over 5 jaar. We hebben dus nog een beetje tijd.


donderdag 8 september 2011

Passive House 2011
Het tweede weekend van september opent de PassiveHouse Beurs 2011 haar deuren in de gebouwen van Tour & Taxis te Brussel. Gedurende het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 kan het grote publiek de beurs bezoeken. Vrijdag 9 september is er een professionele dag enkel toegankelijk voor professionelen.
Uitsluitend gericht op energiezuinig bouwen en wonen, is de PassiveHouse Beurs de grootste in zijn soort in de hele Benelux. De 120 gespecialiseerde exposanten demonstreren er hun producten of diensten en lichten hun ervaringen toe. Ga je bouwen of verbouwen, en wil je uitvissen wat energiezuinige woningen en passiefhuizen juist inhouden? Of ben je op zoek naar de laatste innovaties op de energiebewuste bouwmarkt? Dan ben je op de PassiveHouse Beurs aan het juiste adres!

zondag 10 juli 2011

Reinigen van het ventilatiesysteem D

Ondertussen wonen wij 2 jaar in ons passiefhuis.  Tijd dus om een eerste  reiniging van het ventilatiesysteem te organiseren. We contacteerden alvast 2 aannemers uit de regio en vroegen naar hun beste prijs.

Geïnteresseerd om deel te nemen aan een samenaankoop? Stuur ons een berichtje op passiefhuis.laarne@telenet.be.

zaterdag 9 april 2011

Onze nul-energie woning in Netto, een bijlage van De Tijd

Een tijdje geleden mochten wij journaliste Petra De Rouck van Netto-magazine ontvangen. Deze aangename zaterdagvoormiddag resulteerde in het volgende artikel (zie pag. 30).

zaterdag 5 februari 2011

De eerste nul-energie woning in Laarne


Eindelijk is het zover. Om zeker nog te kunnen genieten van enkele fiscale voordelen vanaf aanslagjaar 2010 dienden we in oktober van vorig jaar ons passiefhuis-certificatiedossier in bij het Passiefhuisplatform.

Dit dossier bestaat uit de 'as built' versie van de PHPP-berekening, de 'as built' plannen en  PHI-certificaten van essentiële onderdelen zoals het schrijnwerk en de kompact. Daarnaast dient het dossier aangevuld te worden met zoveel mogelijk facturen en foto's.
Om de certificateurs een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van ons bouwproject vulden we ons dossier nog extra aan met een uitgebreide memorie van toelichting.

Na het beantwoorden van enkele bijkomende vragen rond het jaareinde, ontvingen we deze week ons certificaat.

Het energiekengetal (energiebehoefte voor verwarming per m2 netto vloeroppervlakte per jaar) wordt gecertificeerd op 13kWh/m2.a. Een resultaat dat ruim onder de maximaal toegelaten waarde scoort (15kWh/m2.a)

Aangezien we ook voldoend aan onderstaande voorwaarden wordt ons passiefhuis ook als nul energiewoning erkend:

  1. De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling blijft beperkt tot 15kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.
  2. Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 procent van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6 per uur).
  3. De resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling in deze woning wordt volledig gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.
Vanaf inkomstenjaar 2010 kunnen we dus rekenen op de belastingvermindering voor de bouw van een nulenergiewoning. Die bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken 1700 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2011). Op deze manier worden de meerkosten in belangrijke mate gecompenseerd.