donderdag 23 juli 2009

Zonne-installatie


De kogel is door de kerk. Half augustus wordt onze PV-installatie geplaatst. De gunstige BTW-regeling (6% voor een schijf van 50 000 EUR) en de vooruitzichten van de daling van de gegarandeerde prijs voor groene-stroom-certificaten hebben de beslissing rond deze investering versneld.

We gaven ons vertrouwen aan Dieter De Schuymer van Alterelectra. Na extrapolatie van ons huidig verbruik, wordt een installatie van 5 000 Wpiek voorzien. Dit moet ons jaarlijks elektriciteitsverbruik volledig compenseren en ons passiefhuis CO2 neutraal maken.
Van zodra de installatie is afgewerkt voorzien we via de blog een online opbrengstengrafiek.

Screens een must !

Uit de PHPP-berekeningen bleek de noodzaak van zonnewering langs de zuid-west-gevel van onze woning. De voorbije weken hebben we echt wel ondervonden hoeveel warmte de late namiddagzon geeft. We registreerden temperaturen van tegen de 30 °C. Vlak voor het bouwverlof werden de screens gemonteerd. Volgens de berekeningen zou dit de "oververhitting" (+25 °C) moeten beperken tot maximum 5%.
We kunnen ondertussen opnieuw vaststellen dat de PHPP-software een vrij nauwkeurige inschatting heeft gemaakt. De screens werden gekoppeld aan het domoticasysteem dat de zonnewering naar beneden laat van zodra de zon op de zuid-westgevel schijnt en de temperatuur binnen stijgt tot boven 23°C.