woensdag 20 januari 2010

Fiscaal voordeel voor passiefhuizen

Wie bouwt volgens het passiefhuisconcept kan aanspraak maken op premies en fiscale voordelen. Nieuw in 2010 is op het federale niveau een uitbreiding van de fiscale aftrek tot lage energiewoningen en nulenergiewoningen.

10x € 830*/jaar fiscale aftrek personenbelasting voor een passiefhuis

De belastingvermindering wordt verleend gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een passiefwoning is. Die vaststelling blijkt uit het passiefhuiscertificaat, uitgereikt door Passiefhuis-Platform.

10x € 1660*/jaar fiscale aftrek personenbelasting voor een nulenergiewoning

Een nulenergiewoning is een een woning die voldoet aan de voorwaarden van een passiefwoning en waarin de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie (verdere details nog niet bekend op 11/1/2010).