zaterdag 13 november 2010

Ecobouwers Opendeur
Bezoekers die tijdens de Ecobouwers Opendeur het bundeltje met de neerslag van onze presentatie niet konden bemachtigen, kunnen het hier downloaden.

Leuke foto's mogen jullie altijd doormailen naar dit emailadres. Bedankt!

maandag 8 november 2010

Ecobouwers OpendeurElk jaar in november geven we in het kader van de BBL-campagne Ecobouwers Opendeur een sessie over onze bouw- en woonervaringen. Na inschrijving is elke geïnteresseerde van harte welkom in onze passiefwoning in Laarne. Je komt uit eerste hand te weten hoe het bouwproces verliep, en welke belangrijke aandachtspunten zijn bij het bouwen van een energievriendelijk huis.

woensdag 3 november 2010

EIN-DE-LIJK !!: KB voor de certificering en de belastingaftrek van passiefhuizen verschenen

Op 22/09/2010 zijn de voorwaarden voor de belastingvermindering voor passiefhuizen in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. Nieuw is dat vanaf nu ook lage- en nulenergiewoningen belastingaftrek genieten indien ze een certificaat bekomen.

De criteria voor deze nieuwbouwwoningen zijn:
• lage energiewoning: de woning heeft een energiebehoefte van maximum 30 kWh/m²
• passiefwoning: de woning heeft een energiebehoefte van maximum 15 kWh/m² en voldoet aan bepaalde voorwaarden m.b.t. luchtdichtheid (n50 niet groter dan 0,6/uur)
• nul energiewoning: de woning voldoet aan de standaarden van een passiefwoning, waarbij de energiebehoefte volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte, hernieuwbare energie. Hier wordt onder verstaan: de opwekking van energie door thermische en fotovolta├»sche zonnepanelen en door warmtepompen. Wat de warmtepompen betreft mag de energie afkomstig zijn van de omgevingslucht, onder het vaste aardoppervlak en in het oppervlaktewater. Ook het energieverbruik van deze methodes van opwekken van hernieuwbare energie (bv. het energieverbruik van een warmtepomp) moet worden gecompenseerd door ter plaatse opgewekte energie.

De certificaten lage energiewoning, passiefwoning en nulenergiewoning kunnen vanaf aanslagjaar 2011 worden uitgereikt door Passiefhuis-Platform en Plate-forme Maison Passive of door de bevoegde gewestelijke administratie.

Het bedrag van de belastingvermindering:
• lage energiewoning: 420 euro belastingvermindering, en dit gedurende 10 jaar lang.
• passiefwoningen: 830 euro belastingvermindering, en dit gedurende 10 jaar lang.
• Nul energiewoning: 1660 euro belastingvermindering, en dit gedurende 10 jaar lang.

Meer informatie:
- Uitreksel Staatsblad (2010/09/22): Modaliteiten van certificatie
- Uitreksel Staatsblad (2010/09/22): Modellen van certificaten
- Folder "Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen"