zaterdag 5 februari 2011

De eerste nul-energie woning in Laarne


Eindelijk is het zover. Om zeker nog te kunnen genieten van enkele fiscale voordelen vanaf aanslagjaar 2010 dienden we in oktober van vorig jaar ons passiefhuis-certificatiedossier in bij het Passiefhuisplatform.

Dit dossier bestaat uit de 'as built' versie van de PHPP-berekening, de 'as built' plannen en  PHI-certificaten van essentiële onderdelen zoals het schrijnwerk en de kompact. Daarnaast dient het dossier aangevuld te worden met zoveel mogelijk facturen en foto's.
Om de certificateurs een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van ons bouwproject vulden we ons dossier nog extra aan met een uitgebreide memorie van toelichting.

Na het beantwoorden van enkele bijkomende vragen rond het jaareinde, ontvingen we deze week ons certificaat.

Het energiekengetal (energiebehoefte voor verwarming per m2 netto vloeroppervlakte per jaar) wordt gecertificeerd op 13kWh/m2.a. Een resultaat dat ruim onder de maximaal toegelaten waarde scoort (15kWh/m2.a)

Aangezien we ook voldoend aan onderstaande voorwaarden wordt ons passiefhuis ook als nul energiewoning erkend:

 1. De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling blijft beperkt tot 15kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.
 2. Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 procent van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6 per uur).
 3. De resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling in deze woning wordt volledig gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.
Vanaf inkomstenjaar 2010 kunnen we dus rekenen op de belastingvermindering voor de bouw van een nulenergiewoning. Die bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken 1700 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2011). Op deze manier worden de meerkosten in belangrijke mate gecompenseerd.

  2 opmerkingen:

  jeroen zei

  beste, we hebben ook (ongeveer tezelfdertijd met jullie) een passiefhuis in Laarne gebouwd. Dit is ook als dusdanig gecertificeerd. Wat dien je extra te bewijzen om het nul-energie certificaat te bekomen? We hebben ook zonnepanelen geplaatst die onze elektriciteit leveren. Ik vermoed dat dit de bepalende factor is?
  beste groeten, jeroen callens

  Gert en Charlotte Deryckere-Accoe zei

  Jeroen,

  Om uw woning te laten certificeren als nulenergiewoning moet u de energie die nodig is voor de bijverwarming compenseren met decentrale productie.
  Deze hoeveelheid energie vloeit in principe voort uit uw EPB-verslag.

  MVG

  Gert